Kolejne zagrożenie powodziowe. Tym razem Lubartów

Powodzie są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, a po tak dużych opadach dość częstym.
Powodzie są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, a po tak dużych opadach dość częstym.

Wieprz - jedna z największych rzek naszego regionu. Pewna wody, w czasie tak dużych opadów, on niesie poważne zagrożenie powodziowe. Tylko wczoraj pisaliśmy o ostrzegawczym poziomie wody w Krasnymstawie.

Dzisiaj przed zagrożeniem powodziowym stoją miejscowości Zagrody Łukowskie i Sułoszyn w gminie Firlej lubartowskiego powiatu. W tym miejscu na Wieprzu utworzył się zator lodowy, który znacznie utrudnił przepływ wody i podniósł jej poziom na 50 centymetrów za dobę. 

Na miejsce wczoraj wyjechali przedstawicieli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie, Urzędu Gminy Firlej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Wkrótce podjęta będzie decyzja o dalszych działaniach.

Badanie poziomu wody w WieprzuBadanie poziomu wody w WieprzuBadanie poziomu wody w Wieprzu

Foto: KP PSP w Lubartowie

KP PSP w Lubartowie
Wieprz Rzeka Powodź Lubartów Lubelszczyzna
If you notice an error, highlight the text you want and press Ctrl + Enter to report it to the editor