Lublin: Będą nowe uwarunkowania przejazdu dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Lublin rozszerzy katalog osób, które mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.
Urząd Miasta Lublin rozszerzy katalog osób, które mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Komunikacja miejska jest jednym z głównych zasobów przemieszczania się miastem, w tym dla mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Właśnie dla tych ostatnich uprawnienie do bezpłatnego przejazdu obecnie działa tylko do skończenia przez podopiecznych 26 roku życia. 

Po licznych prośbach rodziców, których dzieci, chociaż są dorośli, ale z powodu swoich osobliwości nadal nie mogą sobie poradzić, Urząd Miasta Lublin postanowił pozwolić im na bezpłatne korzystanie z transportu miejskiego.  Uprawnienie to ma obowiązywać na trasie od domu do placówki oświatowej, ośrodków terapii, rehabilitacji, wsparcia lub terapii zajęciowej i z powrotem. 

Obecnie bezpłatny przejazd dostępny osobom do 16 roku życia z niepełnosprawnością; młodzieży od 16 do 26 roku życia z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy, oraz ich opiekunom; osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) i ich opiekunom; osobom słabowidzącym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka); osoby w wieku powyżej 65 lat. 

Foto: UM Lublin

UM Lublin
Przejazd Lubelska Komunikacja Miejska Bezpłatny przejazd Niepełnosprawność Lublin
If you notice an error, highlight the text you want and press Ctrl + Enter to report it to the editor