Lubelskie: Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego 2021 dla studentów

Wkrótce zacznie się składanie wniosków na stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Sprawdź, czy możesz wnioskować.
Wkrótce zacznie się składanie wniosków na stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Sprawdź, czy możesz wnioskować.

W czwartek 14 stycznia rozpocznie się okres składania wniosków o przyznania Studenckich Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na 2021 rok. 

  • Możesz ubiegać się o stypendium jeżeli: 
  • Masz mniej niż 26 lat;
  • Jesteś studentem i zaliczyłeś II rok studiów 1 stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub I rok studiów 2 stopnia, ale nie posiadasz tytułu magistra;
  • Otrzymujesz stypendium rektora;
  • Zamieszkujesz w województwie lubelskim;
  • W poprzednim roku kontynuowałeś co najmniej trzy rodzaje działalności opisanej niżej. 

Dla otrzymania stypendium ważne jest to, czy wyróżniłeś się w poprzednim roku. Pod wyróżnieniem rozumiane są: publikacje naukowe, studia międzyobszarowe, działalność popularnonaukowa, patenty i prawa ochronne na wzory i wynalazki, działalność w wolontariacie, praca w zespole naukowym, uczestniczenie w konferencji naukowej lub seminarium przez prezentowanie referatu, wykładu etc., studia w ramach stypendiów lub programów zagranicznych, praca naukowo-badawcza, studia równoległe na dodatkowym kierunku i osiągnięcia edukacyjne, sportowe oraz artystyczne. 

Za każdy z rodzajów działalności naliczane są punkty. W większości to od 1 do 3 jednak za patent można otrzymać nawet 8 punktów. Możliwość otrzymania stypendium występuje od zebrania 8 punktów. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy, a jego kwota wynosi 300 złotych brutto. 

We wniosku musi znajdować się wypełniony formularz i oryginały dokumentów udowodniających osiągnięcia. Złożyć wniosek można w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

Zapoznać się ze szczegółami i znaleźć formularze można na stronie www.lubelski.pl.  

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Stypendium Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 2021 Lublin Lubelskie Lubelszczyzna
If you notice an error, highlight the text you want and press Ctrl + Enter to report it to the editor